Dopler tkankowy. Dysfunkcje protez zastawkowych.
20 listopada 2021r. odbyło się kolejne echokardiograficzne spotkanie szkoleniowe lekarzy z Oddziału Kardiologii WSzZ w Lesznie z prof. dr hab. med. Andrzejem Szyszką. Tym razem Prof. Szyszka przybliżył nam dwa zagadnienia: (1) obrazowanie serca z wykorzystaniem zaawansowanej techniki doplera tkankowego oraz (2) echokardiograficzną ocenę protez zastawkowych serca. W pierwszej części spotkania nasz Ekspert szczegółowo omówił podstawy echokardiografii z zastosowaniem metody doplera tkankowego. Umiejętna ocena z zastosowaniem doplera tkankowego jest niezwykle przydatna w ocenie funkcji rozkurczowej oraz w ocenie ilościowej funkcji skurczowej prawej i lewej komory. Umożliwia również oszacowanie żywotności mięśnia lewej komory i wykrycie asynchronii poszczególnych jej segmentów, co umożliwia podjęcie precyzyjnych decyzji dotyczących możliwości rewaskularyzacji mięśnia sercowego oraz implantacji układu resynchronizującego (CRT-P/CRT-D). Pomimo tego, że jest czasochłonna i wymaga dodatkowych umiejętności oraz specjalistycznego oprogramowania, stanowi cenne uzupełnienie klasycznych metod obrazowania serca. W drugiej części spotkania przedstawione zostały wybrane aspekty oceny echokardiograficznej protez zastawkowych serca. Spotkanie to, podobnie jak i poprzednie, odbyło się dzięki grantowi edukacyjnemu firmy Biofarm.