Wady zastawki aorty
W dniu 18 września br. odbyły się pierwsze z cyklicznych warsztatów echokardiograficznych, które mają na celu wymianę doświadczeń i podniesienie umiejętności oceny wad zastawek i innych zmian strukturalnych mięśnia sercowego wśród specjalizujących się w naszym ośrodku koleżanek i kolegów. Prowadzenia warsztatów podjął się ekspert w dziedzinie echokardiografii – prof. dr hab. Andrzej Szyszka. Tematem pierwszych zajęć była ocena nabytych wad zastawki aorty. Po dwóch wykładach dotyczących oceny zwężenia i niedomykalności zastawki aorty oraz krótkiej przerwie wszyscy uczestnicy mieli możliwość samodzielnego wykonania badań pod okiem naszego Gościa. Warsztaty te udało się nam zorganizować dzięki staraniom dr med. Ewy Barteli oraz grantowi edukacyjnemu firmy BIOFARM Sp. z o.o.