18.09.2021

Wady zastawki aorty

więcej

16.10.2021

Niedomykalność zastawki mitralnej

więcej

20.11.2021

Dopler tkankowy. Dysfunkcje protez zastawkowych.

więcej

19.02.2022

Warsztaty 19.02.2022 r.

więcej