Jeden dzień z ultrasonografią płuc, czyli "USG PŁUC DLA KAŻDEGO"
W sobotę 27 marca br., pod patronatem naszej fundacji „CardioFit”, odbyła się 1-dniowa konferencja poświęcona ultrasonografii płuc. Mimo wielu obostrzeń oraz dylematów - organizować/odwołać, zdecydowaliśmy się na jej przeprowadzenie. Temat bowiem niezwykle istotny – ta dynamicznie rozwijająca się metoda diagnostyczna znajduje doskonałe zastosowanie m.in. w diagnostyce chorych z podejrzeniem zmian zapalnych w przebiegu infekcji Sars-Cov2.

Tajniki ultrasonografii płuc przedstawił nam światowy ekspert w tej dziedzinie, profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. med. Wojciech Kosiak.

Szkolenie podzielone było na 2 części i przebiegało zgodnie z ustalonymi wymogami sanitarnymi. W pierwszej części prof. Kosiak omówił szczegółowo podstawy ultrasonografii płuc i następnie przedstawił możliwości zastosowania tej metody diagnostycznej w stanach nagłych (algorytm „blue protocol”) oraz w diagnostyce zmian zapalnych.

Po krótkiej przerwie uczestnicy szkolenia – lekarze ze wszystkich oddziałów naszego szpitala, którzy na co dzień opiekują się chorymi z Covid-19, mogli zweryfikować uzyskane wiadomości w trakcie zajęć praktycznych. W poszukiwaniu linii-B i cech konsolidacji pomogła trójka moderatorów: anestezjolog – lek. Małgorzata Wojciak oraz dwaj koledzy – lekarze rodzinni: Tomasz Górski i Piotr Bartela, którzy metodę USG płuc stosują w codziennej praktyce już od wielu lat. Należy podkreślić, że szkolenie udało się zorganizować dzięki wsparciu firmy Biofarm Sp. z o.o.